זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

מילון מונחים: אדריכלות > פרטי בניין > עיצוב > בנייה (ח)

מאת: פורטל פרטי בניין
חגורה - קורת בטון המשמשת כמסגרת לחוזק ויציבות המבנה

חוזק - חוזק בסיסי בנוסף לחוזק לאירועים חריגים (מקדם בטחון).

חזית - שרטוט המראה את פני המבנה שעליו מסתכלים. פתחי חלונות, צפוי קירות וכדומה.

חישובים סטטיים - חישוב חוזק המבנה. משמש כבסיס לתכנון הנדסי והחוזק של המבנה לעומסים שונים וחריגים. רעידות אדמה וכדומה. חלק מהבקשה להיתר בנייה.

חישוף - ניקוי השטח על מנת לאפשר מדידה מדייקת של גבולות המגרש ופינות המבנה.

חכירה (קרקע מינהל) - על-פי חוק לא ניתן לקנות קרקע מהמדינה, לכן מבוצעת חכירה. משך החכירה בדרך כלל ל- 94 שנים או 99 שנים. חשוב לדעת: ערך קרקע של המנהל נמוך מערך קרקע פרטית. בניה על קרקע של המנהל מחייבת קבלת אישור המנהל לתוכניות הבניה(לפני קבלת היתר בניה). חובה לשלם עבור הזכות לבנות על הקרקע, את מלוא זכויות הבניה, אפילו אם משתמשים רק בחלק מזכויות הבנייה.

חכירה לדורות - שכירות לתקופה של יותר מעשרים וחמש שנה. ניתן לרשום זכות זו בטאבו. נפוצה מאוד אצלנו זכות החכירה לדורות של 49 שנה, המתחדשת לתקופות זהות "אוטומטית". למעשה זוהי הזכות הנפוצה ביותר בישראל והיא לרוב ביטוי נרדף לבעלות מלאה. הסיבה לכך היא, שבחוק יסוד: מקרקעי ישראל, נקבע, שמקרקעי ישראל (כלומר הקרקע השייכת למדינה והיא מחזיקה בה באמצעות מינהל מקרקעי ישראל, רשות הפיתוח או קרן הקיימת לישראל) אינם למכירה. אסור להעביר עליהן בעלות מלאה, והן מהוות יותר מ-90 אחוזים מקרקעות המדינה. המדינה מחכירה אותם לתקופות ארוכות ומתחדשות כאמור.

חלון אנגלי - חלון הבולט כלפי חוץ כמנסרה טרפזית בעלת דפנות אנכיים, 3 כווני אוויר

חלון צרפתי - חלון המותקן במסגרת הבולטת מהקיר החיצוני, כמו כן חלון ארוך עד הרצפה

חלון קוקייה - חלון בגג המשופע

חלוקת קרקעות מחדש - שינוי מקרקע חקלאית לקרקע לבניה. הצורך בחלוקה מחדש נוצר עקב הצורך להפריש שטחים לצורכי ציבור. אחוז החלוקה נקבע על ידי הרשות המקומית ועלול להגיע אף מעבר ל 40 אחוז.

חלקה - שטח המיועד לבנייה והמכיל בתוכו מגרשים לבנייה כולל שטח לבנייה ציבורית.

חלקים יחסיים - חלקי המבנה אשר אינם נמדדים במטרים מרובעים שלמים אלא כחלקם היחסי כל פי הדרישות הכתובות בתקנון הבניה של הגוש והחלקה.

חרס (טרה-קוטה) - חומר שרוף לייצור רעפים, כדים ועוד

חתך לרוחב - אותה שיטה כמו חתך לאורך אך לרוחב השרטוט.

חתכים לאורך - "חיתוך" השרטוט לאורכו המאפשר לראות מהצד את גובה האלמנטים שנחתכו.