זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

מילון מונחים: אדריכלות > פרטי בניין > עיצוב > בנייה (ה)

מאת: פורטל פרטי בניין

הודעת משכון - הודעה חתומה ע"י בעל זכויות אשר מועברת לרשם המשכונות בטופס הודעת משכון ובה נאמר שבעל הזכויות בנכס הנקוב בהודעה יצר משכון זכויות בנכס, לטובת הנושה (הבנק) ומבקש מהרשם לבצע רישום בהתאם. לאחר שבעל הזכויות בנכס חתם על טופס הודעת משכון (הטופס מצוי בבנק) יש להעביר את ההודעה לרשם המשכונות.

הוון - השבחת הנכס עקב הפיכתו לקרקע לבניה. משולם למנהל מקרקעי ישראל שלה בעלות על השטח החכור.

הזזה - פתיחה של חלון או דלת בהזזה על מסילה.

הזזה לכיס - סוג פתיחה של כנף חלון הזז לתוך כיס הבנוי בקיר.

היתר בנייה - רישיון הבנייה שניתן על ידי הוועדה לבניין ערים. הבקשה מוגשת על ידי מי שהוסמך לכך בחוק כגון אדריכל, מהנדס או הנדסאי. הדרישות שונות מרשות אחת לשנייה. הדרישות להיתר אינן יכולות להיות מנוגדות לחוק אך כן סותרות את תקנות הבנייה. על מנת לקבל היתר בניה יש צורך בחתימות של: ו.ב.ע, מהנדס השלד, המפקח האחראי על הביקורת, והקבלן המבצע.

הסכם - מסמך הנחתם בין שני צדדים על מנת לבצע עסקה. גם שלא בכתב אך בנוכחות עדים עדיין תופס. וכל זאת בתנאי ששני הצדדים מסכימים.

הסרת שיעבוד - מחיקת רישום שעבוד הנכס לאחר סילוק ההלוואה שהנכס שימש לה כבטוחה.

העמדה - מיקום המבנה על התכנית באמצעות אדריכל או מהנדס. מיקום המבנה על המגרש רק באמצעות מודד מוסמך.

הערת אזהרה - רישום בטאבו, של התחייבות בכתב לעשות עסקה במקרקעין או להימנע מלעשות עסקה במקרקעין. המטרה ברישום הערה כזו היא למנוע עסקה הסותרת את תוכן ההערה. למשל, בעת חתימה על הסכם לרכישת דירה (או אפילו זיכרון דברים), הרוכש זכאי לרשום הערת אזהרה, מיד לאחר חתימת ההסכם. זאת, כדי למנוע מבעל הדירה (המוכר) את האפשרות למכור אותה דירה פעם שנייה לאדם אחר. הערת אזהרה יכולה להירשם על בעלות בקרקע, אבל לא רק: היא יכולה להירשם גם במקרים של חכירה, שכירות, שאילה, זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתא.

הפקעת קרקע - לצרכים ציבוריים בדרך כלל.

הפשרת קרקע - מקרקע שלא הייתה מיועדת לבניה.

הצמדת מדד - תשלומי ההלוואה, קרו וריבית, משולמים בצירוף תוספת הצמדה ל"מדד" הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" המתפרסם מידי חודש.