זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

מילון מונחים: אדריכלות > פרטי בניין > עיצוב > בנייה (ד)

מאת: פורטל פרטי בניין
דיבל (מיתר) - פרטי העשוי פלסטיק או מתכת (דיבל כוח, ג'מבו) הנתקע בקיר לצורך הברגה

דיירות מוגנת - המדובר בדייר או דיירת, שאינם צריכים לסלק ידם מן המקרקעין בסוף תקופת השכירות או ביטול החוזה. למעשה, תוכנה של הזכות הוא נגטיבי - הגנה מפני פינוי מהנכס, בין נכס עסקי (בית מלאכה, חנות) ובין אם נכס למגורים. זכות זו, הבדיל מזכויות מקרקעין "רגילות", היא אישית. רק בתנאים מאוד מסוימים וצרים יכול בעל הזכות להעבירה לאחר. במרבית המקרים, פטירתו של בעל הזכות מביאה לקיצה גם את הזכות. בכדי לזכות במעמד של דייר מוגן צריך לעמוד בתנאים מסוימים הקבועים בחוק הגנת הדייר, למשל על המבקש להוכיח כי שילם דמי מפתח.

דירה - יחידת דיור בבנין משותף שלה לפחות חדר אחד, מטבח ושירותים.

דירת יחיד - דירה שבעליה מתגורר בה במשך 4 שנים ולא היו בבעלותו דירות נוספות.

דלוחים - צנרת הביוב, אמבטיה, כיור, שירותים. הצנרת בקוטר כ 50 מ"מ בלבד, כולל מחברים.

דמי הסכמה - בעת העברת זכויות מאדם שחכר קרקע ממינהל מקרקעי ישראל לאדם אחר נדרש מוכר הקרקע לשלם למינהל דמי הסכמה בגובה 33% מהרווח הראלי המופק בעת מכירת הזכויות. באם שילם המוכר דמי היוון יהיה פטור מתשלום דמי ההסכמה. בשנים האחרונות מינהל מקרקעי ישראל נוהג להוון את הקרקע כך שבמקום דמי חכירה התשלום הוא חד פעמי וזכויות הקרקע עוברות לבעל הנכס.

דמי הסכמה - התשלום עבור הזכות לבנות על קרקע בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל. משולם עבור מלוא הזכויות לבניה (עבור השטח המכסימאלי המותר לבניה) אפילו אם לא בונים את המקסימום המותר. התשלום הוא תנאי לקבלת.היתר בניה (לא ניתן לקבל היתר בניה ללא תשלום זה במלואו).

דמי מפתח - כל תמורה שאינה דמי שכירות, הניתנת בקשר לשכירות של המושכר, או בקשר לקבלת החזקה, או להחזרת החזקה במושכר. תקופת ההתיישנות של תובענה לתשלום דמי מפתח או לפינוי היא שנה.

דמי תיווך - העמלה המשולמת למתווך. המתווך רשאי לגבות עמלה מכל צד בנפרד או מצד אחד, תלוי בהסכם עם המתווך. גובה העמלה נע בין אחוז אחד לשני אחוזים משווי העסקה.

דריי קיפ - פתיחה של חלון המאפשר גם פתיחת ציר רגילה וגם פתיחה בשיפוע לאותו חלון.