זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

שיקום בטונים, עמודי יסוד ומבנים מסוכנים

מאת: ס.דניאל - מומחה ויועץ איטום, בידוד ובנייה

בחסות פורטל איטום נט...

מבנים מסוכנים הינם מבנים שקיימים בהם פגמים מהותיים ובטיחותיים בדרגות שונות של חומרה וכשלים.

אחת התופעות השכיחות במבנה מגורים, פרטי או מבנה משותף, בעיקר בשכונות מגורים ותיקות, כגון:הדר הכרמל בחיפה, העיר העתיקה בעכו, שכונות מגורים בת"א, מבנים בקירוב לחוף הים וכד', הינה, מבנים בדרגות שונות של נזקים וכשלים מהותיים, המהווים מעבר לפגמים אסתטיים, פגם בטיחותי חמור עד כדי סכנה מוחשית לדיירים המתגוררים במבנים אלו.


מבנים מסוכנים הינם מבנים שקיימים בהם פגמים מהותיים ובטיחותיים בדרגות שונות של חומרה וכשלים, יסודות מבנה פגומים, גושי טיח ובטון רופפים, ברזלי זיון חשופים, בדרגות שונות של, חלודה, קורוזיה, רשתות ברזל זיון חשופים בקטעי קירות שונים, סדקי עבודה חיצוניים, ליקויים במרפסות לא מקורות ובתמיכה הקיימת, מעקות פגומים בגגות ובמרפסות ועוד.

דוגמאות לכשלים מהותיים בעמודי סודקביעה של מבנה מסוכן והוצאת צו על פי חוק בעניין, קשורה במישרין לביקור ו/או סקירה של מהנדסי העירייה, במקרים אלו, דיירי הבניין ו/או וועד הבית מקבלים לביתם צו המורה על תיקון הנזקים הקיימים עם סימוכין, קרי, דו"ח מהנדס אזרחי, מטעם העירייה ו/או באמצעות בא כוחה, בצירוף מכתב המחייב את הדיירים בביצוע תיקון הליקויים תוך פרק זמן סביר.


האחריות לביצוע התיקונים חלה על כל בעלי הדירות בבניין המגורים, גם במקרים שהתיקונים נדרשים בחלק מהמבנה, בקיר חיצוני, או מרפסת של חלק מהדיירים. ניתן להיעזר בקבלני בניין/שיפוצים על מנת לבצע את התיקונים הנדרשים בליווי מהנדסי העירייה, או באישורים מתאימים של גוף חיצוני, בהסכמת העירייה. לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים, על דיירי המבנה להעביר את האישורים לעירייה בצירוף , מכתב הכולל, את אישורי המפקח/מהנדס וכל מסמך שיידרש לשם כך, העירייה תבדוק את הביצוע כפוף להתראתם בנדון, על העירייה חלה החובה, במידה והתיקונים בוצעו לשביעות רצונה, להסיר את ההתראה כהגדרתם, מבנה מסוכן.


במקרים אלו בהם קיים מעקב ודרישה של גוף ממונה האחראי בנוסף, על ביצוע תיקונים ו/או שיפוצים באמצעות בעלי מקצוע מיומנים ובליווי מהנדס בניין , סביר להניח כי התיקונים הנדרשים יבוצעו ברמה נאותה, עם מערכות חומרים מותאמות על מנת שהתיקונים יבוצעו, לא רק על מנת לשפר את המראה האסתטי של המבנה, אלא במקרים חריגים, כמצוין, מבנה מסוכן, ביצוע שיקום מערכות טיח פגומות, שיקום עמודי יסוד, קורות ברזל, מעקות וכד'.

במרב המקרים בהם לא קיים פיקוח, או דרישה מגוף ממונה, וקיימת החלטה על ביצוע שיפוץ המבנה מטעמים של העלאת ערכו, תיקון פגמים אסתטיים , אנו פונים כהרגלנו, לקבלני שיפוצים, בניין, על מנת לבצע זאת.


למרות ההשקעה הגדולה הכרוכה בכך, חלקם הארי של קבלני השיפוצים אינו, מעורה או מנוסה דיו, בבחינת הליקויים הקיימים, אינו מערב בכך אנשי מקצוע מנוסים, מהנדסי בניין וכד', ומקבל החלטות מוטעות, הן מתוך חוסר ניסיון מובהק והן מתוך כוונה ברורה של חיסכון בחומרי גלם איכותיים וייעודיים למטרה זו, לא פלא שלאחר תקופה קצרה, חלקם הארי של התיקונים שבוצעו , אינו עומד במבחן וקיים צורך בביצוע התיקונים מחדש. שיקום מבנים, בטונים, אינו מתייחס רק לביצוע התיקונים הנדרשים, עם מערכות ייעודיות כמצוין בהמשך, אלא, גם לשיקום ברזל הזיון שנפגע, ברזל זיון בעמודי יסוד, ברזל זיון ביציקות בטון, עוגנים, רשתות ברזל בקירות יצוקים ועוד. במקרים בהם, קונסטרוקציות בטון מזוין נפגמה, חלה חובה בטיחותית וחוקית לערב בביצוע של תכנון ופיקוח,מהנדס בניין רשוי, על מנת שיהיה אחראי על ביצוע התיקונים.

בחלקם של התיקונים ושיקום הבטונים, בהם קיימת פגיעה בקונסטרוקציה [ברזל הזיון], חובה לבצע תיקונים,על ידי, סיתות וחציבת הקטעים הפגומים עד לקבלת משטח יציב וחזק וקטעי זיון לא פגומים ויציבים, בקטעים אלו, חובה לבצע זיון מחודש באמצעות ריתוך מוטות זיון חדשים ו/או רשת זיון לקטעי זיון לא פגומים, לצד אלה שנפגעו מקורוזיה, על פי חוות דעתו של מהנדס בניין רשוי, לאחר מכן ניתן להמשיך בעבודות שיקום ותיקון הבטונים.

תקנים רשמיים ומחייבים בנושא, פלדה לזיון בטון, מוטות ורשתות:

תקנים:ת"י 4466 חלק 5 - פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים

תקנים: ת"י 4466 חלק 4 - פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות

תקנים: ת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים

תקנים: ת"י 4466 חלק 2 - פלדה לזיון בטון:מוטות חלקים מובאים במאמר זה סקירה חלקית של מערכות בטונים ייעודיים למטרה זו של שיקום מבנים, תיקון עמודי יסוד, עיגון קורות ברזל וכד'.


טורוסיל - טורוסיל ליסודות הינו, ציפוי על בסיס מלט, אטים לחלוטין למים [לאיטום שלילי וחיובי], מיועד לאטימת חוץ של יסודות בטון ובניין, מתחת לפני הקרקע ו/או כשכבת ביניים אטימה בין יציקות בטון וציפויי קיר, עקב היותו על בסיס מלט הוא הופך לחלק אינטגראלי מהבטון ואו המבנה, הטורוסיל אינו שכבת צבע, אלא שכבת טיח אוטם, בעל כושר הידבקות מעולה, קיים בנוסף טורוסיל FX 001, בעל יכולת גישור על פני סדקי עבודה נימיים וכד'.

סטרקצ'וריית 300- הסטרקצ'וריית הינו בטון מהיר ייבוש, מחוזק בפולימרים, בעל חוזק גבוה, מיועד בעיקר לתיקון ושיקום בטונים שניזוקו מקורוזיה או התקלפות, הנובעים מריכוזים כלורידיים חזקים או השפעות ראקציוניות, [בקירוב לחוף הים], לתיקוני בטון ויציקות בטון חדשות וישנות. איחוי מושלם לבטון ולמוטות זיון, מונע חלודה, אין צורך בהגנות נוספות, בעלי חוזק מעולה ואטים למים לחלוטין, עמיד בכל תנאי מזג האוויר, יתרון מהותי נוסף של הסטרקצ'וריית הינו, שיקום עמודי יסוד פגומים, ללא צורך בביצוע עיבוי של עמודי יסוד, כתוצאה מפגמים מהותיים, אין צורך בהכנת תבניות מורכבות לביצוע התיקונים ועוד.

טורוגריפ - הטורוגריפ הינו צמנט מהיר התקשות לעיגון, קורות ברזל, פלדה, לעיגון מעקות במרפסות גגות, קוצים, ווים, לולאות, ברגים ועוד, מתחזק מעבר לחוזק הבטון תוך כשעה, אטים לחלוטין למים, מתאים לעיגון אופקי ואנכי.

טורייט - הטורייט הינו, צמנט מהיר ייבוש, המיועד לתיקון פגמים ביציקות בטון חדשות וישנות ולבנייה, הטורייט הוא תערובת של מלט הידראולי, סיליקה מובחרת וחומרים משפרים, כאשר מערבבים את הטורייט עם מים נקיים או עם נוזל המורכב מאקריל 60 ומים נקיים, מתקבלת תערובת טיח שניתן למרוח אותה בעזרת כף טייחים בשכבות רצופות של 25 מ"מ כל שכבה, מומלץ לתיקונים של בטון ישן וחדש, בנייה ותיקוני טיח, אין צורך בהכנת תבניות מיוחדות, אידיאלי לתיקוני כרכובים לגליפים ותיקונים קטנים, ההידבקות מעולה לבטון ישן, עמיד לחלוטין בפני חדירת מים.


ביטומסיל - ביטומסיל הינו ציפוי על בסיס צמנט לאיטום בפני חדירת מים, לציפוי המתקבל חוזק מכני גבוה, המערכת מיועדת ליישום על תשתית סופגת, כגון: בטון, או טיח, עמיד בלחצי מים חיוביים או שליליים, הביטומסיל מתאים לאיטום מבנים בצד החיצוני או הפנימי של הקירות, מתחת ו/או מעל פני הקרקע, לאיטום יסודות מבנים, תעלות ניקוז ועוד, קיים גם ביטומסיל גמיש בעל יכולת גישור על פני סדקי עבודה נימיים ו/או סדקי שערה.


לסיכום: בבואנו לחדש ו/או לשפץ את דירתנו, חשוב כי נבחן את הנושא היטב, לפני התקשרות עם בעלי מקצוע בתחום השיפוצים והתיקונים, ניתן לפנות בעניין לאגודה לתרבות הדיור על מנת לקבל את עזרתה והפנייה לקבלנים המתמחים בכך ו/או לעירייה במקום מגורכם. התייחסות לנושא חשוב זה, היא חלק בלתי נפרד מהעלאת המודעות לענף הבנייה בארץ.ס. דניאל - מומחה ויועץ איטום, בידוד תרמי ואקוסטי, שיקום ושימור מבנים, ביקורת מבנים ומערכות גמר בבנייה.תכנון, ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה.

בוגר המכון לחוות דעת מומחים, בעל הכשרה לחוות דעת מקצועיות ובוררויות.בוגר קורס למדידות רעש סביבתי מטעם המשרד לאיכות הסביבה. ייעוץ ובדיקות גז רדון - החברה לשרותי איכות הסביבה ESC.

ייעוץ מקצועי לסקטור הפרטי, העסקי והמוסדי.

לתגובות ופניות שלח טופס משוב: לחץ כאן

איטום ושיקום מבנים,עמודי יסוד ומבנים מסוכנים

פניות באמצעות טופס משוב