זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

תקנות התכנון והבניה - דרכי פרסום הפקדת תכנית

מאת: א.בן עזרא

תקנות התכנון והבניה (דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי סעיף 62א (א)(9)), התשנ"ז - 1997

בתוקף סמכותי לפי סעיף לחוק התכנון והבניה , התשכ"ה- 1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1.דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי פסקה (9) בסעיף 62א(א) לחוק יהיו כדרכי פרסום של תוכנית שבסמכות ועדה מקומית לפי פרק ג' סימן ו' לחוק ובנוסף תימסר הודעה על דבר ההפקדה למי שלדעת מהנדס הוועדה המקומית ייפגע או עשוי להפגע מאישור התכנית.

י"ג בתמוז התשנ"ז (18 ביולי 1997)


אליהו סויסה
שר הפנים
_______
פורסם: ק"ת 5846, התשנ"ז 7.8.1997

https://www.benezra.co.il/