זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

מערכות טיח פנים וחוץ

מאת: ס.דניאל - מומחה ויועץ בנייה
לבחירת סוגי הטיח למבנה לאחר גמר שלד הבניין ישנה חשיבות רבה, קיימים מספר רב של גורמים שונים שקשה להעריך אותם מראש, היבט המסרבל את ההכרעה והבחירה בסוג הטיח הנכון, בדרך כלל ההחלטה על סוג הטיח מוטלת על מהנדס הבניין, האדריכל ולעיתים גם על המפקח באתר. לא תמיד שכבת הטיח תואמת לחלוטין את שכבת טיח המתאימה לסוג הבלוקים בהם נבנה הבניין.


קיימת חשיבות מיוחדת בבחירת סוג הטיח הנכון, לטיח פנים ו/או לטיח חוץ, ומספר פרמטרים נוספים חשובים על מנת להבטיח הימנעות מסדיקה, לאחר התייבשות שכבת הטיח, כגון:העובי הנדרש, טיח מוכן מראש המובא לאתר הבנייה, ו/או לחלופין טיח רגיל, מעורבב באתר, תערובת טיט מוכנה עם מלט, טיח עם מוספים להדבקה על קירות חלקים ועוד. זמן ההמתנה מגמר עבודות הבנייה או ביצוע יציקות בטון לפני תחילת עבודות טיח כ - שבועיים ימים.


חשוב ! לבדוק את מישוריות השטחים המיועדים לביצוע שכבת טיח, לדאוג להסרת בליטות, מילוי חורים, איטום סדקים, לבצע מילוי של שקעים בתערובת בטון מחוזקת עם מוספים אקריליים להדבקה טובה.

מומלץ - שבנקודות של חומרי בנייה שונים, בטון ובנייה, בטון טרום ובנייה או בטון יצוק באתר, יכוסה באמצעות רשת חיזוק ברוחב מינימאלי של 02 ס"מ. מומלץ - להתקנת רשת חיזוק עם עוגנים וכיסוי תואם משופר בחומרים מתאימים על גבי גשרי קור.


מומלץ - התקנה של סרגלים ליישור בנקודות מפגש בין שטחים עם שכבת טיח לבין שטחים ללא שכבת, כגון, קטעי קירות בהם יישאר בטון חשוף, או קטעים בהם יבוצע חיפוי, ע"י אבן או קרמיקה וכד'. מומלץ - ששכבת ההרבצה הראשונה אינה כוללת סיד.


מומלץ - במידה והוחלט על תוסף לדחיית מים לתערובת הטיח, קבלת אישור מתאים ע"י המעבדה כי התוסף אינו מזיק לתערובת הטיח.


חשוב ! לא מומלץ לבצע הרבצת טיח בעובי מעל 8 מ"מ או פחות מ - 5 מ"מ

פרט לקירות שנבנו מבלוק איטונג, או אשקלית בהם קיימת חובה להרבצת שכבת טיח ראשונית, שכבת ההרבצה תבוצע רק במידה ומצוין במפרט הטכני. חשוב ! כיסוי החריצים שהוכנו עבור אלמנטים שונים, באמצעיות רשת זיון מחוזקת ברוחב כפוך מרוחב החריצים. חשוב ! לא לבצע עבודות טיח בימי קיץ חם במיוחד [שרב]. ולוודא שקירות המבנה יורטבו לחלוטין, יום לפני התחלת הביצוע. כל קטע קיר בו תבוצע שכבת טיח יורטב מבעוד מועד יום לפני, עבודות הטיח בחלקי המבנה השונים יבוצעו ברציפות, מומלץ לא להפסיק ביצוע טיח על קיר או תקרה.


ביצוע טיח חוץ רגיל


מילוי חורים ואיטום סדקים לפני ביצוע האשפרה, הסרת בליטות, חוטי קשירה וכו', ברזלי זיון גלויים יכוסו בבטון או במלט צמנטי בתוספת מוספים מתאימים. המפגש בין בטון לבלוקים יהיה חיבור בשיננים [שטרבות] , במידה ולא בוצעה השטרבות , יש לכסות את אזורי החיבורים ברשת ברוחב ממוצע של 51 ס"מ ולמרוח את הרשת בטיח צמנט. אלמנטים חיצוניים מבטון יטופלו באמצעות לוחות קל-קר רגילים או לוחות מצופים חומר צמנטי, דוגמת:אדקס, לוחות אלו מהווים למעשה גשרי קור. לפני ביצוע שכבת הטיח יטופלו ברשת ובשכבת הרבצה. לפני ביצוע עבודות הטיח , יש צורך בהרטבת השטח, במידה ושכבת הטיח תבוצע בימים חמים מומלץ להרטיב שוב לפני הביצוע., ניתן להשתמש בפינות מרשת מגולוונת לחיזוק.

חשוב ! לא לבצע שכבת טיח בימים גשומים ו/או מעל טמפ' מעל 52 מעלות צלזיוס.


שכבת הרבצה


שכבת ראשונה בטיח חוץ בעובי 4-6 מ"מ משמשת כשכבת הגנה ואיטום על כל האלמנטים של המבנה. ניתן להשתמש בתערובות מוכנות.קיימים שיטות שונות באמצעות הרבצה ידנית ו/או באמצעות מכונה המיועדת לכך. יישור שכבת הטיח נעשה ע"י סרגלים או אמצעים נוספים, כגון:מאלץ', לקבלת מישור אחיד מחוספס מעט לאחיזת שכבת הטיח השנייה, בגמר ביצוע יש צורך לדאוג לאשפרה מתאימה להימנעות סדיקה.


שכבת מיישרת


שכבה שנייה בטיח חוץ בעובי 21 -61 מ"מ, קיימים תערובות מוכנות הדורשות תוספת של מים בלבד. המוספים בשכבה המיישרת חייבים להיות אותם מוספים כמו בשכבת ההרבצה. השכבת המיישרת תבוצע באמצעות סרגלים לשני הכיוונים , ביצוע החלקה עם מלץ', בגמר ביצוע יש צורך לדאוג לאשפרה מתאימה להימנעות סדיקה.


שכבת גמר - שליכט


שכבה אחרונה משמשת כשכבת גמר בטיח חוץ בעובי של 1-2 מ"מ, ניתן לבצע באמצעות תערובות מוכנות או בתערובת על פי דרישת המתכנן/המפקח, ניתן להוסיף מוסף אקרילי מתאים לביצוע יישור והחלקה, שכבת הגמר תבוצע לאחר יומיים משכבת היישור, הביצוע יהיה באמצעות כף טייחים, מומלץ לבצע אשפרה במשך מספר ימים.


טיח חוץ לפני ביצוע חיפויים של פסיפס,קרמיקה, שיש.


עבודות ההכנה, בנוסף לשכבת הרבצה צמנטית ושכבת טיח מיישר, זהות לביצוע טיח חוץ רגיל.


חובה ! לבדוק ששכבת הטיח מפולסת וישרה, יש צורך לתכנן את הניקוזים, שיפוע ואיטום אדני חלונות, תכנון תפרי התפשטות אופקיים ואנכיים של החיפוי ולבצע מערכות איטום עם חומרי איחוי גמישים על בסיס פוליאוריטני. הדבקת האריחים תבוצע בדבקים תואמים ובהתאם להנחיות המתכנן ו/או היצרן, ההדבקה נעשית ע"י מריחת הדבק בעוביים של 3 מ"מ על התשתית הקיימת ומניחים על הדבק את האריחים, ומקבעים אותם באמצעות דפיקות קלות.


חובה! לבצע דגימת שליפה ולוודא שהדבק מכסה את האריח לחלוטין. מומלץ - להוסיף לדבק מוספים בהתאם לסוג החיפוי או על פי האזור של המבנה, כגון:בקירוב לים, בהתאם להוראות היצרן.


מומלץ - לבצע מרווחים באמצעות ספסרים, לשמירת מרווחים ברוחב מינימאלי של 3 מ"מ. את הרובה ניתן ליישם לאחר כ -48 שעות לפחות, ניתן לביצוע באמצעות כף, לאחר מכן הסרת עודפים, הניקיון יבוצע באמצעות ספוג רטוב, לא להשתמש בכימיקלים שונים לניקוי הרובה.


טיח חוץ תרמי לבידוד קירות המבנה


טיח חוץ תרמי עומד בתקן ישראלי 1045, ו - 1414, התכונות העיקריות המיוחדות של הטיח הינם, מניעת עיבוי [קונדנסציה], בתוך המבנה, מבודד היטב , גשרי חום וקור, מבודד מצוין באזורים קשים לבידוד וחוסך באנרגיה , לקירור ו/או חימום הבית. שכבת ההרבצה הראשונית, שכבת הרבצה צמנטית זהה בתכונותיה לשכבת הרבצה בטיח חוץ רגיל.

שכבת הטיח התרמי, עובי השכבה, נקבע על פי האזור התרמי בו נמצא המבנה [ניתן לעיין במאמר, בידוד תרמי ואקוסטי באתר], ועל פי ת"י 1045 – 1414, המינימום הנדרש הינו 20 מ"מ, מומלץ להשתמש בתערובת אבקתית מוכנה לשימוש ע"י הוספת מים בלבד לקבלת עבידות. יתרונה שח מערכת הטיח, הינה, באחידות החומר ובמרכיבים השונים. שכבת הטיח התרמי תבוצע לאחר כ – 42 שעות לאחר יישום שכבת ההרבצה הראשונית, ניתן לבצע את הטיח באופן ידני או באמצעות התזה מכאנית ויישור השכבה בסרגלים, במפגשים בין בטון לבלוקים יש צורך בהטבעת רשת זיון, כגודמת: אינטרגלס, בגמר כל שכבה תבוצע אשפרה. שכבת הגמר מורכבת בדרך כלל מ 2 עד 3 שכבות בהתאם לסוג הגימור הנדרש.


שכבות גמר בטיח חוץ


שפריץ צמנט אקרילי לטיח רגיל, מתועש ו/או תרמי מיושם על שכבת טיח מיישר, השכבה מבוצעת בהתזה ומורכבת משכבת פריימר ושתי שכבות שפריץ. מומלץ להשתמש בתערובות מוכנות לשימוש. הביצוע כולל שכבת פריימר, יישום שכבת שפריץ אחת לאחר כשעה ומחצה , תלוי בתנאי מזג האוויר מיישמים שכבת שפריץ שנייה, אשפרת שכבת השפריץ תבוצע במשך כ 3 ימים.


שליכט צבעוני לטיח רגיל ו/או טיח תרמי


שליכט צבעוני לטיח רגיל מיושם על שכבת טיח מיישר במריחה, מורחים על גבי קיר לח שכבה בעובי 2 עד 3 מ"מ, לפני ההתייבשות משפשפים את שכבת השליכט עד שמתקבל מרקם אחיד.מומלץ להשתמש בתערובות מוכנות., אשפרת החומר תבוצע לאחר כ 24 שעות. מומלץ להגן כל שכבת הטיח באמצעות חומרי איטום סליקוניים שקופים, על בסיס פוליסילוקסן.

טיח פנים


טיח פנים מבוצע במרחבים סגורים בלבד, במרפסות לא מקורות או עם סגירה של תריסים בלבד, מומלץ לבצע טיח חוץ. הרכב החומרים וביצוע העבודה מחייבים עמידה בת"י 1920 חלק 1. ביצוע הכנות מקדימות זהה לטיח חוץ, מילוי חורים ואיטום סדקים, הסרת שכבות רופפות וביצוע מילוי בהרבצה צמנטית, ברזלי זיון גלויים יכוסו בחומר אוטם תואם, על פי דרישת המתכנן ו/או המפקח באתר, המפגש בין הבלוקים לבטון יהיו בשיננים [שטרבות], אפשרות נוספת, כיסוי ברשת זיון, כדוגמת:אינטרגלס שתוצמד לשכבת הטיח, בפינות אנכיות ואופקיות יש צורך להשתמש בפינות רשת לטיח.

שכבת הרבצה - שכבת הרבצה תהיה בעובי של 4-6 מ"מ, הביצוע יהיה במקרים של תשתית חלקה במיוחד, יש צורך להוסיף מוספים אקריליים לשיפור ההדבקה, לתשתית נקבובית מומלץ להוסיף מוספים להגברת כליאת המים של המלט, ניתן להשתמש ליישור בסרגלי עץ או בסרגלי מתכת, והחלקה באמצעות מלץ', שכבת טיח מיישר זהה לטיח מיישר בטיח חוץ.

שכבת גמר - שליכט לבן


עובי השכבה 1 עד 2 מ"מ מיועדת בעיקר ליישור, החלקה וכהכנה לצבע, הביצוע באמצעות מלץ' למריחה וספוג לח להחלקת שכבת השליכט. שכבת גמר [שליכט בגר] – זהה לשליכט הלבן, משמש כשכבת גמר לטיח רגיל ובמערכת טיח תרמי פנימי, היישום על גבי שכבת הטיח המגן.


טיח וחיפוי קירות במקלחות [חדרים רטובים]


המפרטים להכנות זהים למפרטים של טיח חוץ ופנים, חיפוי קירות בקרמיקה ו/או שיש. ביצוע החיפוי באמצעות הדבקה - יש צורך בביצוע שכבת הרבצה בעובי ממוצע של 4 עד 6 מ"מ, מומלץ לבצע אשפרה לשכבות הטיח, ניתן ליישם את החיפוי באמצעות דבקים תואמים, החיפוי יבוצע לאחר תקופה של 10 ימים לפחות.מומלץ לבצע את החיפוי של אריחי הקרמיקה עם מרווחים בין 2 ל 4 מ"מ, למילוי רובה בגמר ביצוע, את הרובה ליישם כ 48 שעות לאחר גמר החיפוי. ביצוע באמצעות תערובת טיט - יש צורך בביצוע שכבת הרבצה בלבד ללא שכבת יישור, לבצע אשפרה לשכבת ההרבצה,

חשוב ! ביצוע באמצעות תערובת טיט, יש צורך בהשריית האריחים במים למספר שעות. במידה והחיפוי יבוצע עד גובה מסוים ולא עד תקרת חדר המקלחת, יש צורך בביצוע שכבות טיח כמצוין לעיל כולל שכבת גמר, בגמר ביצוע והתייבשות שכבת הטיח מומלץ לצבוע את שכבת הטיח בצבעים תואמים למקלחות [חדרים רטובים[.


טיח לממ"ד


עובי שכבת הטיח לממ"ד יהיה עד 17 מ"מ, עבודות ההכנה זהות לטיח פנים. שכבת טיח מיישר, בעובי ממוצע, בין 8 עד 15 מ"מ, מומלץ להשתמש בתערובות מוכנות, תערובת בעלת עבידות רצוייה תהייה באמצעות מערבל במינון שיקבע ע"י היצרן. מיישמים שכבת בעובי שבין 6-10 מ"מ, בתוך השכבה מטביעים רשת זיון, דוגמת:אינטרגלס עמידה באלקאלי, חוזק הקריעה על פי דרישות המתכנן ו/או המפקח באתר, בזמן שהשכבה עדיין רטובה, יישום שכבה שנייה בעובי של 4-5 מ"מ, היישור יבוצע באמצעות סרגלים והחלקה סופית במלץ'. לאחר הייבוש הראשוני יש צורך לשפשף את שכבת הטיח לקבלת פני שטח חלקים, ביצוע אשפרה במשך כ 3 ימים עד 3 פעמים ביום, [תלוי בתנאי מזג האוויר], שכבת השליכט, שליכט בגר בעובי ממוצע של 1-2 מ"מ, להכנת פני השטח לצביעה.


טיח תרמי לממ"ד


שכבת הרבצה בעובי של 4 עד 6 מ"מ תבוצע במריחה והידוק לקיר, ביצוע היישור באמצעות סרגלים, ביצוע אשפרה שכבת הטיח. עובי שכבת הטיח התרמי יקבע על פי דרישת פיקוד העורף. מומלץ להשתמש בתערובות מוכנות לשימוש, ניתן ליישם את שכבת הטיח באופן ידני או באמצעות התזה, בגמר הטבעת רשת עמידה אלקלית, יש צורך בביצוע יישור באמצעות סרגלים, החלקה במלץ' וביצוע אשפרה במשך כ 3 ימים.

שכבת המגן תהייה בעובי של 6 מ"מ, תערובת החומר כפוף להוראות היצרן, הביצוע נעשה ידנית, מיישרים את שכבת הטיח ומחליקים, בגמר ביצוע יש צורך בביצוע אשפרה.


שכבת הגמר תהיה בעובי של 1-2 מ"מ, שליכט בגר משופר כהכנה לשכבות הצבע, חשוב לבצע תפרי הפרדה במפגש קירות עם תקרה בעובי ממוצע של עד 5 מ"מ שיעברו את כל שכבות הטיח. ישנה גישה משפטית לפיה אסור לבצע בממ"ד טיח פנים כלל, אלא רק בגר או ציפוי אחר בעובי עד 2 מ"מ, וזאת על אף ששלטונות הג"א מאשרים טיח תרמי. גישה זו ככל שידוע טרם זכתה לפסיקה מחייבת של בתי המשפט, והיא מסתמכת על תקנה 129 לתקנות הג"א. אין ספק כי מבחינת סיכון בעת הדף, יש טעם לציפוי הבגר הדק כאמור.


טיח על גבי רשת רביץ


רשת הרביץ חייבת להיות מגולוונת בלבד, חשוב לבדוק שהרשת מתוחה ומעוגנת היטב, שכבת הרבצה ראשונית בעובי של 2 מ"מ לפחות לכיסוי כל החורים של הרשת, ניתן כהמלצה להוסיף מוספים אקריליים לשיפור ההדבקה. אסור לחלוטין להשתמש בסיד [עלול לפגוע ברשת]. בגמר ביצוע יש צורך בביצוע אשפרה. שכבת טיח ליישור תהיה בעובי ממוצע של 21 מ"מ , חשוב לא לבצע שכבה עבה מידי העלולה להכביד על הרשת. שכבת הגמא תהיה בעובי ממוצע של 2 מ"מ, כמצוין בטיח פנים, כהכנה לצבע.


תערובות מוכנות לטיח פנים וטיח חוץ


התערובות המוכנות מגיעות לאתר במכלים מיוחדים, התערובות הומוגניות, רטובות, בעלות עבידות ומסוננות, התערובות מכילות את כל המרכיבים הדרושים לתחילת ביצוע העבודה, ניתן לקבל את התערובות על פי קצב התקדמות העבודה, החומר טוב לשימוש ל 48 שעות. החומר המוכן מתאים לקירות בטון יצוקים, לבלוקי בטון, לבלוקי איטונג, פומיס וכד'. קיימים בנוסף תערובות על בסיס אבקתי המחייבות ערבול בשטח. חשוב !היישום והכנות לביצוע כפופים להוראות היצרן.

לבחירת סוגי הטיח למבנה לאחר גמר שלד הבניין ישנה חשיבות רבה, קיימים מספר רב של גורמים שונים שקשה להעריך אותם מראש, היבט המסרבל את ההכרעה והבחירה בסוג הטיח הנכון, בדרך כלל ההחלטה על סוג הטיח מוטלת על מהנדס הבניין, האדריכל ולעיתים גם על המפקח באתר. לא תמיד שכבת הטיח תואמת לחלוטין את שכבת טיח המתאימה לסוג הבלוקים בהם נבנה הבניין.