זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

מילון מונחים: אדריכלות > פרטי בניין > עיצוב > בנייה (ת)

מאת: פורטל פרטי בניין

ת.ב.ע - תכנית בנין ערים - המפרט הקובע לכל שכונה או בניה אזורית. הת.ב.ע. הוא הבסיס לכל תכנית בניה.

תוכניות בניה - תכנית אדריכלית בקנה מידה של 1:50 הנותנת תכנית של המבנה. בתוכנית זו מופיעים המידות של כל קיר, מדרגות, חלון או כל אלמנט אחר האמור להיות חלק קבוע מהמבנה. על התכנית חתום האדריכל כולל פרטים שונים של התכנית.

תוכנית הגשה - תוכנית אותה מגיש אדריכל לועדת בנין ערים על מנת לקבל היתר בניה. תוכנית הגשה חייבת לכלול: חישוב שטחי הבניה ושטח המגרש, כולל החלקים היחסיים של הבניין ; תוכניות המבנה, חתכים, חזיתות,חזית הרחוב, פיתוח השטח ; מפה טופוגרפית של השטח, עם תאריך מדידה וחתימת המודד; תוכניות מערכת הביוב, כולל התחברות לתא על הקו הראשי וכולל חתך לאורך הקו - כל הנ"ל בקנה מידה 1:100 תוכנית הממ"ד (ארכיטקטורה, קונסטרוקציה, וחשמל), בקנה מידה 1:50 תוכנית ההגשה חייבת להיות חתומה ע"י האדריכל / מגיש הבקשה, היזמים, בעלי הקרקע (אם הקרקע אינה פרטית, דרושה חתימת מנהל מקרקעי ישראל), המהנדס המתכנן, הרשות המקומית, הג"א ובזק.

תכניות עבודה - תכניות שלפיהו מבצעים את עבודת הבניה. התוכניות השונות מוצאות על ידי האדריכל, המהנדס והיועץ בקנה מידה של 1:50. על תכניות העבודה חותם המפקח את האישור לביצוע התכניות לאחר שווידא כי יש עליהן אישור המתכנן לביצוע.

תכנית בנוי - תכנית המתארת את המגרש והבנייה כולל תשתיות ופיתוח

תכנית היתר בניה (גרמושקה) - תוכנית מאושרת המתארת את הבניין, מיקומו במגרש, מידותיו, ופרטיו

תכנית הנדסית - תכנית בקנה מידה של 1:50 , שלד המבנה כולל מידות של כל אלמנט בבנין, חתכים ופרטים לביצוע.

תכנית חשמל - תכנית בקנה מידה של 1:50 המציינת את מיקום אביזרי החשמל כולל מספרי הנקודה ומספרי המעגל אליו שייכת הנקודה. לתכנית מצורפת תכנית לוח החשמל או עוד פרטים נדרשים אחרים.

תכנית טופוגרפית - תכנית שמציג מודד מוסמך המראה את תוואי השטח/המגרש הקיים ומשמשת כבסיס לתכנון האדריכלי.

תכנית מגירה לבניה - תכנית שלפיה כבר בוצעה בניה. ניתן להשתמש בתכנית שכזו לבניה נוספת תוך התאמה מקומית על מנת לחסוך זמן ועלויות כספיות.

תכנית מדידה - תוכנית הערוכה על ידי מודד מוסמך, והמתארת את נתוני ופרטי המגרש

תכנית מכר - תכנית האדריכל או המהנדס לצורך מכירות בלבד. על התכנית חותמים הקבלן המוכר והקונים והיא חלק בלתי נפרד מחוזה הקניה.

תכנית מפורטת - תוכנית יותר מפורטת מתוכנית המתאר, ופחות מפורטת מתוכנית היתר הבנייה

תכנית מתאר - התוכנית הכללית אשר בה מפורטים התנאים והמגבלות לתכנון ולבנייה

תכנית מתאר - תכנית השטח המיועד לבנייה, כולל כל הגושים והחלקות המיועדים לבניה של כל סוגי הבניה והתשתיות. ללא אישורה של תכנית המתאר לא יינתנו כל היתרי בניה.

תכנית צמודה למדד - כל סכום הפקדה והריבית עליו יהיו צמודים למדד אחד או יותר או לשילוב של ביניהם. תנאי ההצמדה על ריבית יכולים להיות שונים מתנאי ההצמדה על הקרן. כלומר, ניתן להצמיד את הקרן והריבית למדד המחירים לצרכן או להצמיד את הקרן בשונה מהריבית בפרופורציה מסוימת בין מדדים שונים.

תכנית שנויים - תכנית אותה מגיש האדריכל לאחר השלמת בנית השלד וזאת במידה ובוצעו שנויים מסויימים תוך כדי תהליך הבניה החורג או שונה מתכנית ההגשה המקורית. כמו כל מי שרוצה להוסיף חלון או סגירת מרפסת, פרגולה וכד' חייב להגיש תכנית שכזו לרשות המקומית.

תלטיש - סיתות אחיד של אבן בנייה המושתת על בליטות ושקעים

תמחיר - מסמך הכולל את כל הכמויות והעבודות של חלקי המבנה כולל מחירים לכל פרטים וחתכים של הקורות והעמודים.

תפ"ס - ראשי תיבות של תעודת פיקדון סחירה. זהו פיקדון בנקאי שנותן למשקיע בו ריבית יומית. פיקדון זה הינו נזיל לחלוטין וניתן למימוש מדי יום.

תפרחת - קבוצה של פרחים, מרוכזים על גבעול משותף בסידור אופייני.

תקן איכות - קובע דרישות מינימאליות לאיכות המוצר או לאיכות הביצוע.

תקנון הבניה - רשימת תקנות הבניה לכל גוש המותר לבניה. רשימת התקנות היא הבסיס החוקי לתכנון ובה קביעות כמו אחוזי בניה מותרים, גובה רצפת הכניסה, גובה הגג, אחוזי הבניה המותרים בכל קומה, צורת החניה וכדומה.

תקציב - המסגרת הכספית הכוללת של כל העלויות כולל עלויות נלוות הנדרשות מתחילת ועד סיום הפרויקט.

תשתיות - מערכות בסיס, מערכות תת-קרקעיות או בתוך קירות.