זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

מ-2

חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תשם 1980

מאת: המערכת

הגדרות בחוק זה "אזור" - אזור שבו לפחות בית אחד; "בית" - לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו לצורך הבית; לעניין חוק זה אין נפקא מינה לחומר שממנו נבנה הבית, למטרה שהוא משמש, ולהיותו תפוש או פנוי; "בעל בית" - כל אחד מאלה: 1....

קרא עוד >

חוקים ותקנות - בנייה, שיפוץ, רעש ומפגעים
מאת: המערכת

החוקים המרכזיים הקיימים בנושא השמירה על איכות הסביבה הובאו לפי סדר חקיקתם כדי להציג את התפתחות המודעות הסביבתית בישראל....

קרא עוד >

החוקים המרכזיים הקיימים בנושא השמירה על איכות הסביבה הובאו לפי סדר חקיקתם כדי להציג את התפתחות המודעות הסביבתית בישראל....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה
מאת: המערכת

בתכניות התנוחה של קומות הבניין כמפורט בתקנה 7(1) יצוינו: (1) מידות חוץ ופנים של הבניינים בדייקנות של סנטימטר; (2) עוביים של הקירות הפנימיים והחיצוניים; (3) רוחבם, ארכם, שטחם וייעודם של כל חדר וחלל....

קרא עוד >

בתכניות התנוחה של קומות הבניין כמפורט בתקנה 7(1) יצוינו: (1) מידות חוץ ופנים של הבניינים בדייקנות של סנטימטר; (2) עוביים של הקירות הפנימיים והחיצוניים; (3) רוחבם, ארכם, שטחם וייעודם של כל חדר וחלל....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה
מאת: המערכת

לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה: (1) מפה מצבית; (2) מפת איתור העבודה; (3) תשריט סיכמתי של שטחי הבניה;(4) תכניות בניה; (ב) הנספחים האמורים ייחתמו בידי המבקש, עורך או עורכי  הבקשה, מתכנן שלד הבניין, ובעל זכות בנכס כמפורט בתקנה 2א....

קרא עוד >

לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה: (1) מפה מצבית; (2) מפת איתור העבודה; (3) תשריט סיכמתי של שטחי הבניה;(4) תכניות בניה; (ב) הנספחים האמורים ייחתמו בידי המבקש, עורך או עורכי  הבקשה, מתכנן שלד הבניין, ובעל זכות בנכס כמפורט בתקנה 2א....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה
מאת: המערכת

בקשה להיתר תוגש בעותק אחד, והמפרט בחמישה עותקים....

קרא עוד >

בקשה להיתר תוגש בעותק אחד, והמפרט בחמישה עותקים....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה
מאת: המערכת

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: 1....

קרא עוד >

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: 1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז–1967
מאת: המערכת

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א)(3) ו-265 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה–1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: 1....

קרא עוד >

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א)(3) ו-265 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה–1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: 1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) תשנ"ב-1992
מאת: המערכת

תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(תשנ"ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: 1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(תשנ"ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: 1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר) תשנ"ב- 1992
מאת: המערכת

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א1), 158טו ו- 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א1), 158טו ו- 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >