זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

מ-6

תקנות התכנון והבניה - חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכנית ובהיתרים, התשנ"ב - 1992

מאת: א.בן עזרא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה - התקנת תרנים לאנטנות,טלוויזיה ורדיו, התשכ"ז - 1967, חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר, התשנ"ב - 1991
מאת: א.בן עזרא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה - הצמדת מקומות חניה, התשנ"ו - 1996
מאת: א.בן עזרא

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158א1 ו- 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 (להלן -החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158א1 ו- 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 (להלן -החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה - הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל, התשנ"ח - 1998
מאת: א.בן עזרא

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45(ו) ו- 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר לתשתיות לאומיות, עם השר לאיכות הסביבה, ועם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ובאישור וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1997, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45(ו) ו- 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר לתשתיות לאומיות, עם השר לאיכות הסביבה, ועם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ובאישור וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1997, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה - היתר לעבודה מצומצמת והמצאת צווים התשכ"ט 1968
מאת: א.בן עזרא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה - הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני, התשכ"ז - 1966
מאת: א.בן עזרא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לחוק התכמנון והבניה, התשכ"ה - 1965, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לחוק התכמנון והבניה, התשכ"ה - 1965, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה - הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה, התשל"א - 1971
מאת: א.בן עזרא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה - הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו
מאת: א.בן עזרא

תקנות התכנון והבניה (הגשת ערר על סירובו לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו), התשכ"ו-1966בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 153(ב) ו-265 לחוק התכנון והבניה, , התשכ"ה- 1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה (הגשת ערר על סירובו לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו), התשכ"ו-1966בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 153(ב) ו-265 לחוק התכנון והבניה, , התשכ"ה- 1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה - דרכי פרסום הפקדת תכנית
מאת: א.בן עזרא

תקנות התכנון והבניה (דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי סעיף 62א (א)(9)), התשנ"ז - 1997בתוקף סמכותי לפי סעיף לחוק התכנון והבניה , התשכ"ה- 1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >

תקנות התכנון והבניה (דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי סעיף 62א (א)(9)), התשנ"ז - 1997בתוקף סמכותי לפי סעיף לחוק התכנון והבניה , התשכ"ה- 1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1....

קרא עוד >